Home Student section/Pentru studenţi Research/Cercetare Events/Evenimente Contact

 

 

                       

                  Psychology links

  

    ISTORIC

 

   Catedra de Psihologie Medicală a UMF Carol Davila - Bucureşti a fost fondată în anul 1994. În prezent ea este formată din şase membri, sef lucr.dr.Ovidiu Popa-Velea, asist. univ. dr. Liliana Diaconescu, asist. univ. dr. Ioana Cioca, asist. univ. dr. Aurora Frunză, asist.univ.dr. Alexandra Mihăilescu şi asistent univ. dr. Mihaela Pană).
   Interesul general al catedrei noastre este îndreptat spre efectele psihopatologice ale stressului psihic şi psihotraumatismelor asupra sănătăţii. Câteva obiective prioritare de studiu le constituie calitatea vieţii şi tulburările  personalităţii pacienţilor având diferite boli somatice cu o contribuţie importantă a factorului psihic (tulburări şi boli psihosomatice), precum şi aspectele de ordin psihologic ale relaţiei medic-pacient.

   Preocupările de ordin didactic asigură pregătirea în domeniul Psihologiei Medicale / Medicinii Comportamentale pentru studenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Cursurile sunt susţinute în limbile română şi engleză.
   Preocupările de
ordin ştiinţific cuprind cercetări în domeniile psihosomaticii aplicate, complianţei terapeutice, calităţii vieţii, muzicoterapiei şi alte tematici variate (a se vedea secţiunea corespunzătoare).
   Pentru întrebări sau dacă doriţi să găsiţi şi altceva pe acest site, vă rugăm să ne transmiteţi prin email sugestiile Dumneavoastră.

 

    HISTORY

 

   The Chair of Medical Psychology and Psychosomatics at "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy - Bucharest was founded in 1994. Currently, the staff includes six members: senior lecturer dr. Ovidiu Popa-Velea, TA dr. Liliana Diaconescu, TA dr. Ioana Cioca, TA dr. Aurora Frunză, TA dr. Alexandra Mihăilescu and TA dr. Mihaela Pană).

   The current didactic objectives are the training in Health Psychology/ Behavioral Medicine for students of the Faculty of Medicine at "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy in Bucharest. The courses are held in Romanian and English.

    The scientific research performed by our team covers several topics of high interest, such as the psychopathological effects of psychological stress and psychotraumas on health, changes in the quality of life at patients having various psychosomatic diseases, modalities of improving the doctor-patient relationship, therapeutical adherence and music therapy (see the corresponding section).

   If you have questions or suggestions regarding this website, please send them via email.