Home Student section/Pentru studenţi Research/Cercetare Events/Evenimente Contact

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PSIHOLOGIE MEDICALĂ (anul 1 Medicină)

REFERINŢĂ OBLIGATORIE

1. "ŞTIINŢELE COMPORTAMENTULUI UMAN. APLICAŢII ÎN MEDICINĂ"
(O.Popa-Velea) (edi
ţia I, Ed. Trei, Bucureşti, 2010; ediţia a 2-a, revăzută, Ed. Trei, Bucureşti, 2015)

- Mijloace de investigare a comportamentului (ediţia 2010, 2015: pag.22-31);
- Relaţia personalitate-comportament (ediţia 2010, 2015: pag.32-37);
- Forme de manifestare a comportamentului (comunicarea verbală şi nonverbală) (ediţia 2010, 2015: pag.45-59);
- Modelarea comportamentului: de la principii teoretice la consiliere şi psihoterapie (ediţia 2010, pag.70-77) (facultativ);
- Trăsături şi stiluri cognitive protectoare (ediţia 2010: pag.149-156) (ediţia 2015: pag.141-155);
- Tipuri psihocomportamentale cu implicaţii în patogeneză (ediţia 2010: pag.157-166) (ediţia 2015: pag.156-165);
- Vulnerabilitatea psihică şi somatică la stress. Modificări comportamentale în cadrul stressului psihic (ediţia 2010: pag.167-174) (facultativ);
- Modele teoretice privind atitudinile faţă de boală şi tratament. Aplicaţii clinice (ediţia 2010: pag.175-193) (ediţia 2015: pag.166-185);
- Variabile individuale care influenţează riscul de îmbolnăvire şi comportamentul faţă de boală (ediţia 2010: pag.194-207) (ediţia 2015: pag.186-201);
- Factori tampon care cresc eficienţa mecanismelor de apărare în situaţii de boală (ediţia 2010: pag.210-220) (ediţia 2015: pag.202-212);
- Comportamente produse de boală (ediţia 2010: pag.425-432) (ediţia 2015: pag.411-418);
- Impactul psihologic al reacţiilor adverse şi alergice la medicamente (ediţia 2010: pag.433-444) (facultativ);
- Tipuri de anamneză (ediţia 2010: pag.445-452) (ediţia 2015: pag.419-426);
- Tulburări de personalitate şi implicaţii ale acestora în relaţia medic-pacient (ediţia 2010: pag.453-464) (ediţia 2015: pag.427-438);
- Sindromul burnout la medici (ediţia 2010: pag.465-472) (ediţia 2015: pag.439-446);
- Modalităţi de ameliorare a relaţiei medic-pacient (ediţia 2010: pag.473-488) (ediţia 2015: pag.447-462);
- Psihoterapia: principii generale (ediţia 2010: pag.501-504) (ediţia 2015: pag.476-480);
- Psihoterapia cognitiv-comportamentală (ediţia 2010: pag.505-514) (ediţia 2015: pag.480-489);
- Psihanaliza (ediţia 2010: pag.542-552) (ediţia 2015: pag.521-531);                                                  

- Hipnoza şi relaxarea (ediţia 2015: pag.532-553).

REFERINŢE FACULTATIVE:

2."COMPENDIU DE PSIHOLOGIE MEDICALĂ” (colectiv de autori) (Ed. Universitară "Carol Davila", Bucureşti, 2016) (apariţie prevăzută: noiembrie 2016).

3. PSIHOLOGIE MEDICALĂ (Baze teoretice şi aplicaţii practice pentru medici şi psihologi)"
(O.Popa-Velea, L.Diaconescu, I.Necula Cioca, Ed. Universitară "Carol Davila", Bucureşti, 2006).


- Concepţia clasică asupra tulburărilor mentale: clasificarea lor în nevroze, psihoze şi psihopatii; utilitate practică (pag.30-39) (O.Popa-Velea);

- Mecanisme de apărare a Eului: negarea, refularea, proiecţia, comutarea, regresia, formaţiunea reacţională, intelectualizarea) (pag.99-105) (I.Necula Cioca);

- Durerea - corelate medicale şi psihologice (pag.145-167) (O.Popa-Velea, B.Cernat);

- Elemente de psihoterapie (pag.198-241) (O.Popa-Velea):
Consideraţii generale asupra psihoterapiei.
Calităţile necesare pentru exercitarea profesiei de psihoterapeut.
Contractul terapeutic (alianţa terapeutică).
Factori care condiţionează eficienţa psihoterapiei.
Note comune tuturor psihoterapiilor.
Obiective comune tuturor psihoterapiilor.
Criterii de alegere a unei terapii sau alteia.
Câteva orientări în psihoterapie.
Principii şi caracteristici de bază ale celor mai reprezentative tehnici psihoterapeutice (psihanaliza, psihoterapia cognitiv-comportamentală, psihoterapia experienţială, psihoterapia centrată pe client (rogersiană), psihoterapia scurtă, centrată pe obiectiv, psihoterapia suportivă, psihoterapiile de relaxare, muzicoterapia, hipnoterapia);

- Implicaţii psihologice ale tratamentului farmacologic (pag.249-262) (L.Diaconescu):
Balanţa farmacologie-psihoterapie (raporturi, interacţiuni, greşeli, rolul potenţator al psihoterapiei). Elemente psihologice aferente tratamentului medicamentos).
Efectul Placebo. Dependenţa de medicament. Efectele psihologice ale reacţiilor adverse ale medicamentelor. Testele simplu orb / dublu orb.

4. Marks, D., Murray, M., Evans, B., Willig, C., Woodall, C., Sykes, C.  – “Health psychology: Theory, research and practice” (2nd ed.), 2005, SAGE Publications Ltd., London Thousand Oaks, New Delhi: cap.4 (“Culture and health”) (pag.69-89), cap.12 (“Illness and personality”) (pag.235-252);

5. Noble, L. – “Doctor-patient communication and adherence to treatment” (cap.3), în Myers, l., Midence, K. (eds.) – “Adherence to treatment in medical conditions”, 1998, Harwood Academic Publishers, London (pag.51-73);

6. Ogden, J. – “Health psychology: a textbook” (3rd ed.), McGraw-Hill Education, 2005, New York, London: cap.10 (“Stress”) (pag.233-250), cap.11 (“Stress and illness”) (pag.251-283), cap.12 (“Pain”) (pag.285-305), cap.13 (“Placebos and the interrelationship between beliefs, behaviors and health”) (pg. 309-326).

7. DSM-V (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) (edited by American Psychiatric Association), 5th Edition, 2013: Description of paranoid, schizoid, histrionic and obsessive – compulsive personality disorders.

                 

 

Copyright © 2003 Catedra de Psihologie Medicală şi Psihosomatică