Home Student section/Pentru studenţi Research/Cercetare Events/Evenimente Contact

 

Scop:

Familiarizarea studenţilor cu noţiuni de bază privind implicarea factorului psihic în etiopatogeneza unor boli somatice, precum şi cu posibilităţile de prevenţie a acestora, dar şi de intervenţie psihoterapeutică.

 

Format:

Reprezintă aprofundarea cursului de Psihologie Medicală din anul I cu analiza descriptivă, din punct de vedere psihopatologic, a unor boli somatice din zonele cele mai frecvente de patologie (cardiovasculară, respiratorie, digestivă, renală şi neoplazică). Cursul este structurat ca o serie de 4 prelegeri şi 3 seminarii. Este de aşteptat ca studenţii să valorifice noţiunile dobândite în anul I, fapt ce va facilita asimilarea cunoştinţelor de Psihosomatică. Învăţarea se doreşte a fi un proces interactiv, de aceea studenţii sunt încurajaţi să formuleze întrebări şi comentarii asupra materiei predate.

 

Obiective:

La sfârşitul acestui curs studenţii trebuie să fie capabili să:

- conceptualizeze o serie de afecţiuni somatice dintr-o dublă perspectivă etiopatogenică: medicală şi psihologică;

- cunoască şi înţeleagă adresabilitatea consilierii şi psihoterapiei în aceste boli;

- colaboreze mai bine cu psihoterapeutul în cadrul unui model sincretic de asistenţă a acestor bolnavi.

 

Cerinţe:

Studenţii sunt obligaţi să frecventeze în mod regulat cursul şi să participe activ la discuţiile de grup. Vor trebui să participe şi la lucrările practice, participarea lor fiind monitorizată de către asistenţi. Un număr de două sau mai multe absenţe va atrage după sine imposibilitatea prezentării la examen în sesiunea de vară. Este recomandat ca bibliografia să fie parcursă înainte de fiecare curs.

 

Evaluarea:

Se va face luând în considerare performanţele studentului la examenul scris final (25 întrebări-grilă + 1 întrebare cu răspuns deschis + 1 caz clinic). Prezenţa constantă şi activitatea de la lucrările practice vor fi considerate un plus.

 

PROGRAMUL CURSURILOR

 

CURS 1

Fundamente teoretice ale psihosomaticii

         Istoricul conceptelor psihosomatice;

         Modele teoretice fundamentale;

         Dezvoltări recente în psihosomatică (în domeniile psihofiziologiei ; relaţiei între evenimentele de viaţă   

         stressante – îmbolnăvire ; manifestărilor clinice somatice ale îmbolnăvirii / încărcării psihice (TPS, BPS) ;    

         consecinţelor psihologice ale bolilor somatice ; evaluării efectului pozitiv al consilierii / psihoterapiei în

         tulburările / bolile psihosomatice).

 

CURS 2

Bolile cardiovasculare

         Mecanisme psihopatogenice în boala cardiacă: factori psihoindividuali şi psihosociali consideraţi

         semnificativi, răsunetul psihologic al simptomelor din boala cardiacă;

         Diverse entităţi nosologice cardiovasculare şi corelatele lor psihologice: HTA, infarctul miocardic, angina

         pectorală, insuficienţa cardiacă, aritmiile cardiace;

         Corelate psihologice ale chirurgiei cardiovasculare;

         Asistenţa psihologică ca parte distinctă a procesului de reabilitare cardiacă.

Bolile respiratorii

           Mecanisme psihopatogenice în boli respiratorii cu prevalenţă crescută (BPOC, astmul bronşic, tuberculoza

         pulmonară);

         Reacţii psihologice la îmbolnăvire în bolile respiratorii (aplicaţie: astmul bronşic);

         Problema complianţei la tratament în bolile respiratorii

         Modalităţi de intervenţie psihocomportamentală în bolile respiratorii (oportunităţi şi dificultăţi). Reabilitarea

         respiratorie.

  

CURS 3

Bolile digestive

            Mecanisme psihopatogenice în boala digestivă. Tulburări funcţionale gastrointestinale (TFGI);

         Comportamentul în bolile digestive cronice – exemplificări;

         Abordarea psihoterapeutică a pacienţilor cu TFGI şi boli digestive cronice.

Bolile renale

            Boala renală cronică. Impactul psihologic al bolii renale în stagiu final (BRSF).

         Comportamente în bolile renale cronice – exemplificări;

            Tehnici de modelare comportamentală în bolile renale.

Bolile neoplazice

            Impactul psihologic al diagnosticului de cancer;

         Copingul cu boala neoplazică;

         Asistenţa psihologică a pacienţilor neoplazici.

 

CURS 4

Locul şi rolul psihoterapiei în bolile psihosomatice

            Balanţa consiliere – psihoterapie;

         Terapia cognitiv-comportamentală în bolile psihosomatice;

         Tehnici de relaxare şi hipnoză în bolile psihosomatice;

         Terapia familială în bolile psihosomatice.

Recapitulare examen

 

Referinţe bibliografice (* = obligatorie):

*) Popa-Velea, O. (2013). Ştiinţele comportamentului în medicină, Ed.Universitară Carol Davila, Bucureşti, pag.245-326, 483-485, 490-520, 532-551 (sau, în ediţia 2010: pag.253-330, 508-510, 515-541);

- Ayers, A., Baum, A., McManus, C., Newman, S., Wallston, K., Weinman, J., West, R. (2007). Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine, Cambridge: Cambridge University Press, pag.584-590, 648-661, 742-744, 765-767, 844-846;

- Boll, T.J. (Ed.) (2002) Handbook of Clinical Health Psychology, Washington, American Psychological Association (vol.1: pag.37-64, 203-306).

 

 

 

 

Copyright © 2003 Catedra de Psihologie Medicală şi Psihosomatică