Home Student section/Pentru studenţi Research/Cercetare Events/Evenimente Contact

 

Curriculum "Ştiinţele comportamentului uman" - modulul psihosocial*) (Facultatea de Medicină) (anul 2, sem.2)

 

*) modulul biologic este desfăşurat la Spitalul de Endocrinologie "C.I.Parhon" – Bucureşti

Scop:

Familiarizarea studenţilor cu diverse aspecte privind comportamentul normal şi patologic, precum originea acestora, legătura cu personalitatea şi alte variabile, modificări în circumstanţe stressante, aplicaţii în psihoterapie.

 

Format:

Acest curs reprezintă o continuare a cursului de Psihologie a Sănătăţii din anul 1 de studiu, fiind conceput ca o serie de 4 prelegeri şi 6 lucrări practice. Este de dorit ca studenţii să valorifice bazele dobândite de-a lungul anului 1, fapt ce va facilita asimilarea noţiunilor de Ştiinţele Comportamentului. Învăţarea va fi un proces interactiv, în care studenţii sunt încurajaţi să (îşi) pună întrebări şi să ofere feedback asupra chestiunilor relevante cu privire la curs.

 

Abilităţi dobândite de student:

Achiziţionarea  cunoştinţelor le va permite studenţilor:

- să înţeleagă originile comportamentului normal/anormal şi legătura sa cu personalitatea şi alte variabile;

- să fie capabili să identifice comportamentul normal şi anormal şi să orienteze corespunzător pacientul, în funcţie de aceasta;

- să se familiarizeze cu diferite teorii privind comportament şi cu instrumentele concepute pentru a evalua comportamentul, precum şi cu modalităţile de intervenţie, centrate pe schimbarea  comportamentului;

- să se familiarizeze cu diferite comportamente nesănătoase şi să înţeleagă originea lor, patogeneza şi efectele acestora în plan clinic;

- să înţeleagă modificările de comportament în diferite circumstanţe clinice speciale (dureri cronice, boli incurabile, intervenţii chirurgicale);

- să afle mai multe despre simptome comportamentale de suprasolicitare  şi sindromul de burnout la medicii care lucrează cu pacienţi cu simptome problematice şi / sau cu tulburări de personalitate, precum şi abordarea terapeutică a acestora.

- sa fie capabili de aprofundarea pe cont propriu a noţiunilor de Ştiinţele Comportamentului Uman şi să le aplice în context clinic.

 

Cerinţe:

Este necesară prezenţa la curs şi lucrările practice şi participarea activă la acestea. Un număr mai mare de două absenţe la LP va duce la imposibilitatea susţinerii examenului în sesiunea de vară.  Se recomandă ca referinţele bibliografice să fie parcurse înainte de fiecare curs.

 

Evaluare:

Notele au la bază răspunsurile studenţilor la examenul final scris, precum şi la lucrările practice. Prezenţa constantă şi activitatea la lucrările practice vor fi luate în considerare ca bonus.

 

PROGRAMUL CURSURILOR MODULULUI PSIHOSOCIAL

 

CURS 1

Introducere în noţiunea de comportament

              1. Comportament şi personalitate;

              2. Procese psihologice modulatoare;

              3. Comportamentul normal şi patologic.

Referinţă bibliografică (* = obligatorie)

*) Popa-Velea, O. (2013, 2015). "Ştiinţele comportamentului uman. Aplicaţii in medicină", Ed. Trei, Bucureşti, pag.13-44, 60-70 (în ediţia I, din 2010: pag.13-44, 60-70).

 

CURS 2

Determinanţi biologici, demografici şi psihologici / psihosociali ai comportamentului

 

a) Variabile biologice (cu excepţia celor endocrine)

   1. Factori genetici (exemple);

   2. Structuri anatomice (exemple);

   3. Neuromediatori (exemple).

b) Factori demografici şi psihologici / psihosociali 

   1. Individuali (vârstă, sex, status socio-economic)

   2. Psihosociali (tip de personalitate, factori sociologici şi antropologici).

Referinţe bibliografice (* = obligatorie)

*) Popa-Velea, O. (2013, 2015). "Ştiinţele comportamentului uman. Aplicaţii in medicină", Ed. Trei, Bucureşti, pag.73-123, 141-155, 186-201, 233-244 (în ediţia I, din 2010: pag. 81-132, 149-156, 194-209, 241-252);

- Marks, D., Murray, M., Evans, B., Willig, C., Woodall, C., Sykes, C. (2005) - pages 235-252, în “Health Psychology: Theory, Research and Practice” (ediţia a 2-a), SAGE Publications Ltd., London, New Delhi.

 

CURS 3

Comportamente speciale în situaţii stressante

 

a) Comportamente nocive pentru sănătate (alcoolism, tabagism, consumul de droguri)

   1. Factori de risc;

   2. Modele teoretice explicative;

   3. Manifestări clinice;

   4. Modalităţi de intervenţie terapeutică.

b) Comportamentul în circumstanţe clinice dificile

   1. Comportamentul pacienţilor incurabili şi chirurgicali. Modificări comportamentale aferente durerii;

   2. Asistenţa psihologică a pacienţilor terminali: specific şi dileme etice;

   3. Sindroamele de burnout şi empathy fatigue: manifestări clinice, modalităţi de abordare terapeutică (ex.grupurile   

   Balint).

Referinţe bibliografice (* = obligatorie)

*) Popa-Velea, O. (2013, 2015). "Ştiinţele comportamentului uman. Aplicaţii in medicină", Ed. Trei, Bucureşti, pag.213-232, 371-380, 393-410, 439-446 (în ediţia I, din 2010: pag. 221-240, 385-394, 407-424, 465-472);

- Popa-Velea, O. (2002). „Elemente de medicină paliativă”, în Iamandescu, I.B., Luban-Plozza, B. (sub red.) – „Dimensiunea psihosocială a practicii medicale”, Ed.Infomedica, Bucureşti, pag.264-274;

- Marks, D., Murray, M., Evans, B., Willig, C., Woodall, C., Sykes, C. (2005). Chapter 7 (“Alcohol and Drinking”) (pages 134-153), in “Health Psychology: Theory, Research and Practice” (2nd ed.), SAGE Publications Ltd., London, New Delhi.

- Fisher, E., Brownson, R., Heath, A., Luke, D., Sumner, W. (2004) - chapter “Cigarette Smoking” (pages 75-107), in Boll, Thomas (red.) – “Handbook of Clinical Health Psychology” (vol.2), American Psychological Association.

- Meier, Diane, Back, A., Morrison, R.S. (2001). ”The Inner Life of Physicians and Care of the Seriously Ill”, JAMA, 286, 23, pages 3007-3014;

- Meier, D.E., Emmons, C.A., Litke, A., Wallenstein, S., Morrison, S. (2002). “Characteristics of Patients Requesting and Receiving Physician-Assisted Death”, Archives of Internal Medicine, 163, 1537-1542.

 

CURS 4

Modalităţi de intervenţie comportamentală. Psihoterapia (PT): efecte asupra pacienţilor, medicilor şi aparţinătorilor

   1. Psihoterapia cognitiv-comportamentală, psihanaliza (recapitulare anul Î);

   2. Analiza tranzacţională (definiţie, fundamente teoretice, indicaţii, eficienţă);

   3. PT de grup (definiţie, fundamente teoretice, indicaţii, eficienţă);

   4. PT familială (definiţie, fundamente teoretice, indicaţii, eficienţă);

   5. Art-terapia (definiţie, fundamente teoretice, indicaţii, eficienţă).

Referinţă bibliografică (* = obligatorie)

*) Popa-Velea, O. (2013, 2015). "Ştiinţele comportamentului uman. Aplicaţii in medicină", Ed. Trei, Bucureşti, pag.480-531, 554-573 (în ediţia I, din 2010: pag. 505-575.

 

 

 

 

Copyright © 2003 Catedra de Psihologie Medicală şi Psihosomatică