Home Student section/Pentru studenţi Research/Cercetare Events/Evenimente Contact

 

ECHIVALAREA STUDIILOR DE PSIHOLOGIE MEDICALĂ
EFECTUATE LA ALTĂ FACULTATE

Preambul
Înainte de prezentarea la sediul disciplinei Psihologie Medicală, în vederea echivalării cursurilor efectuate la altă facultate, studenţii sunt rugaţi să consulte programa analitică a cursurilor de Psihologie Medicală

( http://healthpsy.home.ro/curriculum_psihmed.html ), respectiv Ştiinţele Comportamentului Uman de la Facultatea de Medicină a UMF Carol Davila ( http://healthpsy.home.ro/curriculum_SCU.html ), pentru a evalua în ce măsură conţinuturile studiate sunt eligibile pentru echivalare.

Procedură

Evaluarea cererii de echivalare are loc numai de către comisia Decanatului UMF, desemnată în acest scop.

Dacă rezultatul evaluării de către comisie a fost „echivalare totală”, toate demersurile ulterioare în ce priveşte se fac numai pe cale administrativă, prin secretariatul de an.

Dacă este necesară susţinerea unui examen de diferenţă, este necesară prezentarea la sediul disciplinei Psihologie Medicală, în timpul programului administrativ, afişat la avizierul disciplinei.


Acte necesare pentru susţinerea examenului de diferenţă
Echivalarea se poate efectua numai în baza documentelor doveditoare *), respectiv:
- curricula facultăţii de provenienţă, care să ateste efectuarea unor studii de Psihologie Medicală (nu Psihologie generală, Sociologie, Antropologie, etc.);
- foii matricole de la facultatea de provenienţă, care să ateste absolvirea cursului respectiv,

şi a adresei secretariatului către disciplina de Psihologie Medicală, în care este solicitată desfăşurarea unui examen de diferenţă.


*) Este necesară prezentarea unei copii xerox simple şi a documentului originar.
Copia xerox simplă va fi reţinută la sediul disciplinei Psihologie Medicală.

Desfăşurarea examenului de diferenţă
Examenul de diferenţă va avea loc în timpul sesiunii, nota finală fiind calculată proporţional din nota de la facultatea de provenienţă şi din nota de la examenul de diferenţă de la UMF Carol Davila.
Conţinuturile pentru examen se vor stabili individual, funcţie de diferenţa între programa analitică a disciplinei vizate pentru echivalare la facultatea de provenienţă, respectiv la Facultatea de Medicină – UMF C.Davila.
 
Precondiţie

Admiterea în examenul teoretic de diferenţă este condiţionată de participarea în timpul semestrului la lucrările practice corespunzătoare conţinuturilor neechivalate şi de promovarea examenului LP de diferenţă din aceste conţinuturi.

 

Neprezentarea la timp la lucrările practice poate atrage după sine imposibilitatea susţinerii examenului de diferenţă, de aceea recomandăm ca de îndată ce comisia de echivalări a Decanatului a decis susţinerea unui examen de diferenţă, studentul respectiv / studenta respectivă să se prezinte la sediul disciplinei Psihologie Medicală, pentru evaluarea actelor de studii şi afilierea sa la o grupă de LP.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 Catedra de Psihologie Medicală şi Psihosomatică