Home Student section/Pentru studenţi Research/Cercetare Events/Evenimente Contact

 

 

                       

                  Psychology links

  

    ISTORIC

 

   Disciplina Psihologie Medicală a Facultăţii de Medicină de la UMF „Carol Davila” - Bucureşti a fost fondată în anul 1994. În prezent ea este formată din şapte membri: conf.dr.Ovidiu Popa-Velea, asist. univ.dr.Liliana Diaconescu, asist.univ.dr.Alexandra Mihăilescu, asistent univ.psih.dr.Mihaela Pană, asist.univ.drd.Mara Jidveian Popescu, asist.univ.drd. Carmen Truţescu şi asist.univ.drd. Lucia Bubulac).
   Interesul general al disciplinei noastre este îndreptat spre efectele psihopatologice ale stressului psihic şi psihotraumatismelor asupra sănătăţii. Câteva obiective prioritare de studiu le constituie calitatea vieţii şi tulburările  personalităţii pacienţilor având diferite boli somatice cu o contribuţie importantă a factorului psihic (tulburări şi boli psihosomatice), precum şi aspectele de ordin psihologic ale relaţiei medic-pacient.

   Preocupările de ordin didactic asigură pregătirea în domeniul Psihologiei Sănătăţii / Medicinii Comportamentale pentru studenţii Facultăţii de Medicină de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". Cursurile sunt susţinute în limbile română şi engleză.
   Preocupările de ordin ştiinţific cuprind cercetări în domeniile psihosomaticii aplicate, complianţei terapeutice, calităţii vieţii, muzicoterapiei şi alte tematici variate (a se vedea secţiunea corespunzătoare).
  

 

    HISTORY

 

   The Department of Medical Psychology at the Faculty of Medicine - "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy  Bucharest was founded in 1994. Currently, the staff includes seven members: Associate Professor Ovidiu Popa-Velea, MD, psychologist, PhD; TA Liliana Diaconescu, MD, psychologist, PhD; TA Alexandra Mihăilescu, MD, PhD; TA Mihaela Pană, psychologist, PhD; TA Mara Jidveian Popescu, MD, PhD candidate, TA Carmen Truţescu, MD, PhD candidate and TA Lucia Bubulac, MD, PhD candidate.

   The current didactic objectives are the training in Health Psychology / Behavioral Medicine for students of the Faculty of Medicine at the "Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy in Bucharest. The courses are held in Romanian and English.

    The scientific research performed by our team covers several topics of high interest, such as the psychopathological effects of psychological stress and psychotraumas on health, changes in the quality of life at patients having various psychosomatic diseases, modalities of improving the doctor-patient relationship, therapeutical adherence and music therapy (see the corresponding section).